Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda / Ulaganje u vašu budućnost
ZabokZlatar

NAZIV PROJEKTA

Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavlje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinsko pravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica

 


NARUČITELJ: Zagorski vodovod d.o.o.

Projekt “Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavlje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica” sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

U cilju podizanja kvalitete života te ispunjavanja obveznih standarda Europske Unije vezanih uz gospodarenje vodama potrebna su velika ulaganja u vodnokomunalni sektor s naglaskom na veća naselja (aglomeracije) sukladno obvezama iz Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva. Sukladno Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana je obveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 281 aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES s rokom završetka svih radova do 2023. godine uz prijelazne rokove do 2018. i 2020. godine ovisno o veličini aglomeracije i osjetljivosti prijemnika.

 

Područje ovog projekta uključuje općine Zabok, Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Mače, Oroslavje, Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina, Zlatar i Lobor.

Zagorski vodovod d.o.o. je, kao Korisnik projekta, u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, za projekt „Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica“,s Ministarstvom poljoprivrede kao posredničkim tijelom razine 1  i Hrvatskim vodama, ko posredničkim tijelom razine 2, dana 22.12.2014. godine, potpisao:

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – 2.1.11-0073
 • Ugovor o sufinanciranju projekta

Po provedenim postupcima javne nabave, Zagorski vodovod d.o.o. je sa zajednicom ponuditelja LINEAL d.o.o. (SI-Maribor), TDC ZT-GmbH (A-Furstenfeld), Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH (A-Feldbach), Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Proplus d.o.o. (SI-Maribor) i DK-PROTIM d.o.o. (SI-Maribor), dana 02.07.2015. g. sklopio Ugovor za izradu studijske, tehničke i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar za sufinanciranje iz fondova Europske unije u vrijednosti od 1.760.176,55 kuna (bez PDV-a), dok Prilagodbu Studije izvodljivosti izrađuje VPB d.d. temeljem ugovora od  01.09.2014. g., u vrijednosti od 196.000,00 kn (bez PDV-a).

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je ZAŠTITA OKOLIŠA.

Cilj projekta je proširenje sustava i povećanje broja priključaka na sustav te izgradnja dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadne vode s dokumentima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Projekt obuhvaća izradu studijske, tehničke i projektne dokumentacije, dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu opreme/usluga/radova, te izradu aplikacije za prijavu projekta izgradnje sustava odvodnje Aglomeracije Zabok i Zlatar  za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Izršene su sljedeće aktivnosti:

STUDIJSKA DOKUMENTACIJA:

 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Studija utjecaja na okoliš
 • Aplikacijski paket

TEHNIČKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

 • Istražni radovi
 • Geotehnička prospekcija trase

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 • Natječajna dokumentacija za nadmetanje za javnu nabavu usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Zabok i rekonstrukciji postojećeg glavnog kolektora Gornja Stubica – Oroslavje
 • Natječajna dokumentacija za nadmetanje za javnu nabavu usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Zlatar
 • Natječajna dokumentacija za nadmetanje za javnu nabavu usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje UPOV-a Oroslavje
 • Natječajna dokumentacija za nadmetanje za javnu nabavu usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje UPOV-a Zlatar Bistrica

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST:

 • objava članaka u tiskanim medijima
 • distribucija letaka
 • internet stranica

U odnosu na navedeni projekt, ovih dana predan je aplikacijski paket dokumenata nadležnim posredničkim tijelima, na usuglašavanje.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK)

Ukupna prcijenjena vrijednost projekta je do 1.965.000 kuna (bez PDV-a), od čega sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, dok će preostali dio od 15% financirati Zagorski vodovod d.o.o..

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

01.09.2014. – 30.06.2017.

Kontakt

OBRAZAC ZA KONTAKT:


KONTAKNA OSOBA:


Jasmina Ricijaš, Zagorski vodovod d.o.o.


+ 385 49 588 603

U koliko imate pitanja vezano za projekt monžete nam poslati mail.

GALERIJA